REKLAMACIJE

REKLAMACIJE
REKLAMACIJE.png1_6.pngKupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe iz ugovora i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine: usmeno, telefonskim putem, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid. Kontakt podatke možete pogledati OVDE.

Kako mogu da prijavim reklamaciju? 

Kanali pristupa za Reklamacije su:

REKLAMACIONI LIST možete preuzeti sa ovog LINKA.

E-mail:
 
office@velog.rs

Kontakt formu za Reklamacije možete pronaći OVDE.

Telefonski brojevi prodajnog salona Velog D.O.O.:
 • 011/2577-578
 • 011/2575-219
 • 011/2577-992
 • 011/2572-878
Poštanska adresa: Lole Ribara 133, 11250 Železnik, Beograd, Srbija


Opis procedure za rešavanje reklamacija kupaca:

Postupak obuhvata sledeće aktivnosti:

 • Prijem i evidentiranje reklamacije korisnika;
 • Obrada podataka iz reklamacionog lista (REKLAMACIONI LIST možete skinuti OVDE);
 • Odobrenje za rešavanje reklamacije;
 • Verifikovanje i zaključivanje reklamacije.

Koja su osnovna pravila postupka?

Postupak prijave Reklamacije ukoliko Vam je roba stigla oštećena Kurirskom službom BeX:

 • Svako oštećenje pošiljke neophodno je prijaviti VELOG-u istog dana nakon preuzimanja pošiljke, da bi VELOG imao vremena u roku od 24h da prijavi Reklamaciju BeX kurirskoj službi, reklamacije prijavljene nakon zakonski predviđenog roka neće biti prihvaćene. Rok za odgovor na priloženu reklamaciju je 30 dana.

Pri rešavanju reklamacija kupaca, mora se znati sledeće:

 • Reklamacioni list koji dostavlja kupac dobija status reklamacije tek po odluci nadležne osobe. Velog D.O.O. zadržava pravo da ne usvoji svaki reklamacioni list, ako nije u skladu sa pravilnikom o postupku i načinu rešavanja reklamacije, kao i ako nije u skladu sa Zakonom o Zaštiti potrošača (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 62/2014) Reklamacija i način rešavanja reklamacije, po Članu 56. ovog Zakona;
 • Ako reklamacioni list kupca ne bude usvojen biće blagovremeno informisan i dobiće obrazloženje o razlozima odbijanja;
 • Kupac mora da dostavi reklamacioni list propisanim kanalima (e-mailom, poštom ili kontakt formom) inače on neće biti propisno evidentiran, kontakt podatke VELOG DOO možete pogledati OVDE;
 • Reklamacioni list mora da sadrži dovoljno relevantnih podataka da bi odgovorni mogli da donesu odluku o prihvatanju (ili odbijanju) istog;
 • Korisnik čiji je prigovor dobio status Reklamacije biće blagovremeno informisan o roku koji je određen za rešavanje, kao i kada je proces završen, po Pravilniku o postupku i načinu rešavanja Reklamacije;

Šta sve spada u reklamacije klijenata?

U reklamacije kupaca spadaju:

 • Primedbe na neizvršavanje ugovornih obaveza;
 • Nezadovoljstvo kupca isporučenim tehničkim rešenjem stanju proizvoda, isteklim rokom trajanja (proizvod koji je isporučen nije u skladu sa inicijalnim zahtevom korisnika);
 • Reklamacija može da bude i primedba potencijalnog korisnika, koji još uvek nije kupio proizvod / uslugu (npr. kašnjenje u predaji ponude).

Šta ne spada u reklamaciju?

 • Kupac je u obavezi da fizički proveri ispravnost proizvoda, pre nego što ga otvori, tj. upotrebi. Veoma je bitno da pre same upotrebe kupac obrati pažnju na rok trajanja proizvoda ili da nema nekih fizičkih oštećenja na samom proizvodu, ukoliko se radi o nekom električnom uređaju. Ukoliko kupac otvori originalno pakovanje proizvoda i upotrebi ga delimično (na primer građevinski malter), i nakon toga odluči da mu taj proizvod ne odgovara i želi da ga Reklamira iz nekog razloga. VELOG DOO tako otvoren i upotrebljen proizvod ne može vratiti i zameniti za drugi iz razloga jer je originalno pakovanje već otvoreno i proizvod je već upotrebljen;
 • Za sve pošiljke koje su lomljive i koje budu naznačene kao lomljive i dobijete obaveštenje od našeg operatera da su lomljive mi ne snosimo odgovornost tokom transporta robe do Vas. Samim tim, ukoliko vam pošiljka stigne oštećena mi ne snosimo odgovornost i vi na Vaš rizik preuzimate tu pošiljku. U kontaktu sa kupcima mi ovaj rizik i naglasimo. Ukoliko imate potrebe za nekom reklamacijom što se tiče stanja paketa, u kakvom stanju su pristigli do Vas, to isključivo rešavate sa prevoznikom, u ovom slučaju sa BeX Express Kurirskom službom i njima zahtevate da se podnese reklamacija na isporuku robe. Sve ostale vezanosti za dostavu kurirskom službom možete pogledati OVDE.

 

Dostupnost rezervnih delova

Dostupnost rezervnih delova, tehničkog servisa za električne uređaje kao i uređaje koji imaju garantni rok. VELOG svakom kupcu želi da izađe u susret i nabavi kontakt tehničkog centra za određeni artikal, naravno kada je u garantnom roku. A takođe, ukoliko smo u mogućnosti i kada izađe iz garancije, VELOG će pokušati da nađe tehnički servis za određeni proizvod koji ste kupili kod nas. Za sva pitanja ove vrste, potrebno je kontaktirati nas telefonom ili pisati na mail adresu koju možete pronaći OVDE. Iz razloga jer ne postoji jedan tehnički servis za svaki proizvod, već je potrebno pronaći adekvatan.
 PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA PUTEM SAJTA

Član 1.

Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta www.velog.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2.

Potrošač, u smislu ovog pravilnika jeste svaki građanin koji putem Interneta na sajtu www.velog.rs izvrši kupovinu.

Član 3.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.

Član 4.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na adresu Prodajnog Salona Velog DOO, Lole Ribara 133, 11250 Železnik, Beograd sa naznakom: Za službu reklamacija.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:

a. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom;

b. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku - REKLAMACIONI LIST;

c. U reklamacionom listu potrebno je navesti razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.

Član 5.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju Potrošaču će biti poslat u najkraćem mogućem roku, koji ne može biti duži od 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Član 6.

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, Potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:

a. Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod ili otklanjanje nedostataka na proizvodu ukoliko je to moguće;

b. Vraćanja uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće. Povrat novca Potrošaču izvršiće se elektronskim putem na tekući račun Potrošača u roku od 15 dana od dana reklamacije.

Član 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.09.2015.


Copyright © Velog D.O.O., Sva prava zadržana.
FOOTER 2020